Vašátkova 343
250 88 Čelákovice
Tel/fax: 326 991 260

Úvodní strana

Aktuální informace pro školní rok 2016/2017
Koncert žáků ZUŠ

úterý 09.05. 2017 v 18.00 hodin - koncertní sál ZUŠ.

Vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ

středa 17. 05. 2017 v 19.30 hodin - KD Čelákovice.

Třídní vystoupení dechového a klavírního oddělení

středa 17.05. 2017 v 18.00 hodin - ZŠ Zeleneč C1.

Žáci ze tříd: p. uč. Novotné, p. uč. Kavky a p. uč. Grice.Přijímací zkoušky pro školní rok 2017 - 2018

Bližší informace:Foto Studio - karneval 16.3.2017


Bližší informace: